Vertrouwenspersoon ‘WSV De Paddestoel’

De vereniging vindt het van belang dat iedereen van zijn of haar activiteiten kan genieten. Een actieve vereniging waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht iemands  capaciteiten of achtergrond. De vertrouwenspersoon binnen de vereniging is aangewezen door het bestuur en is een persoon aan wie men vertrouwelijke en persoonlijke zaken kwijt kan. Ze heeft als doel het behartigen van de belangen en het ondersteunen van haar leden. De vereniging wil op deze manier ertoe bijdragen dat er binnen de vereniging serieus wordt omgegaan met het voorkomen en bestrijden pesten, discriminatie, sociale veiligheid, geweld, seksuele intimidatie en/of andere ongewenste gedragsvormen. 

Wijk- en Speeltuinvereniging ‘De Paddestoel’  verplicht haar actieve vrijwilligers om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Hiermee wordt nagegaan of iemands gedrag uit het verleden geen bezwaar voor het organiseren van activiteiten. Elk lid, donateur en  bezoeker kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon als men over integriteitsschendingen of vermoedens daaromtrent wil spreken. Het gaat daarbij te allen tijde om een vertrouwelijk contact.

De vertrouwenspersoon binnen de vereniging is: Frans Gouw
e-mail: fransgouw@wsv-depaddestoel.nl.